Odkrywam Białoru¶. To s±siedni kraj, a przecież tak mało o nim wiemy. ::: Za po¶rednictwem tego bloga chcę przekazywać wam moje odkrycia. Zachęcam was do opowiedzenia tutaj waszych odkryć. ::: Odkryjmy razem Białoru¶!
Zakładki:
Czytaj±cy, czytani, inne projekty
Słowniki języka białoruskiego
Nasza pomoc dla Białorusi
Raport
Ciekawe
Dzienniki Marcowe
Białoruska opozycja
Białoruska władza
Białoruskie fora
Białoruskie media
Blogi o Białorusi
O mnie
Podróż na Białoru¶
Polecamy bramkę sms
poniedziałek, 29 paĽdziernika 2007
Wiza do Polski = miesięczna pensja
Gazeta.pl pisze dzi¶:

Białoruskie s±dy wszczęły już około stu spraw przeciw absolwentom studiów, którzy złamali rozporz±dzenie rz±du nakazuj±ce im odpracować dwa lata w miejscu wskazanym przez miejscowe władze.

Absolwenci woleliby jednak sami wybierać sobie miejsce pracy. - Ludzie po studiach s± kierowani do pracy tam, gdzie nikt nie chce pracować. (...)

osoba po studiach medycznych w ci±gu pierwszego roku przymusowego zatrudnienia może liczyć na pensję w wysoko¶ci do 85 dol.

Białoruski dyktator zapewne łata w ten sposób gospodarkę, a jednocze¶nie... zniechęca młodych ludzi do studiów. Przecież to studenci s± ¶rodowiskiem najbardziej opozycyjnym.

Nas, Polaków, powinna natomiast zaszokować jeszcze inna informacja:
Pensja młodego białoruskiego lekarza na przymusowym stażu wynosi 60 euro. Dokładnie tyle, ile będzie kosztować wiza do Polski po naszym wej¶ciu do strefy Schengen! Już w grudniu tego roku.

  • Tu piszę więcej o tym, jakie skutki odczuj± Białorusini po wej¶ciu Polski do strefy Schengen.
08:51, anuszka_ha3.agh.edu.pl , Odkrycia różne
Link Komentarze (3) »