Odkrywam Białoru¶. To s±siedni kraj, a przecież tak mało o nim wiemy. ::: Za po¶rednictwem tego bloga chcę przekazywać wam moje odkrycia. Zachęcam was do opowiedzenia tutaj waszych odkryć. ::: Odkryjmy razem Białoru¶!
Zakładki:
Czytaj±cy, czytani, inne projekty
Słowniki języka białoruskiego
Nasza pomoc dla Białorusi
Raport
Ciekawe
Dzienniki Marcowe
Białoruska opozycja
Białoruska władza
Białoruskie fora
Białoruskie media
Blogi o Białorusi
O mnie
Podróż na Białoru¶
Polecamy bramkę sms
¶roda, 25 maja 2011
Stare polskie kabarety jak znalazł

Kryzys na Białorusi trwa. Nowym hobby stało się chodzenie do sklepów i robienie zdjęć cenom. Inni wyżywaj± się robi±c satyryczne obrazki i fotomontaże.

Tu akurat nie fotomontaż:

nn.by

-S± ogóreczki?
-Nie ma.
-A s± marcheweczki?

-Nie ma.
-A jest brukselka?
-Nie ma.
-A co jest?
-JA JESTEM!!!

Kabaret Tey, "Z tyłu sklepu"
(1980, schyłek epoki sukcesu Gierka)


22:01, anuszka_ha3.agh.edu.pl , Odkrycia różne
Link Komentarze (6) »
wtorek, 29 marca 2011
Drożyzna na Białorusi

Ostatnio bardzo podrożało na Białorusi. Ceny s± wyższe niż w Polsce, choć ¶rednie pensje 2.5 raza niższe niż u nas.

Portal Biełorusskij Partizan zrobił zestawienie cen polskich i białoruskich - s± tam ¶wieże zdjęcia prosto ze sklepów w obu krajach. Przelicznik 1 zł = 1000 rubli białoruskich.

Prawdopodobnie wszystko to jest spóĽnionym efektem kryzysu na ¶wiecie plus gospodarowania na kredyt. Być może nie mam racji i s± to moje historyczne uprzedzenia, ale mnie to wci±ż przypomina epokę Gierka.

16:10, anuszka_ha3.agh.edu.pl , Odkrycia różne
Link Komentarze (2) »
pi±tek, 25 lutego 2011
Zarobki na Białorusi, styczeń 2011

Polecam artykuł

Białoru¶: Mniejsze zarobki, mniej inwestycji

na portalu eastbook.eu. Polecam zwłaszcza kliknięcie na interaktywny wykres z zarobkami w różnych branżach.

 

 

17:13, anuszka_ha3.agh.edu.pl , Odkrycia różne
Link Komentarze (2) »
wtorek, 11 stycznia 2011
Archipelag Białoru¶ - blog o muzyce białoruskiej

Polecam:

archipelagbialorus.bee.pl

20:23, anuszka_ha3.agh.edu.pl , Odkrycia różne
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 12 kwietnia 2010
Cenzura Łukaszenki nie przepu¶ciła filmu "Katyń"

Słowo wyja¶nienia: Na Białorusi niezwykle popularne s± rosyjskie kanały TV. Jednak, z tego co wiem od znajomych Białorusinów, władze białoruskie wymagaj± od dostawców telewizji kablowej cenzurowania programów. Gdy rosyjska telewizja nadaje tre¶ci "niesłuszne", na terenie Białorusi nakłada się na nie inne programy. To oczywi¶cie nie dotyczy programów odbieranych przez anteny satelitarne, ale te musz± być na Białorusi rejestrowane [Edit: co nie znaczy, ze s± rzeczywi¶cie ¶cigane. Słyszałam o jednym takim przypadku.]. Jednak według  danych z 2007 roku, anteny posiada tylko 7% Białorusinów.

Portal Chartyja'97 donosi dzi¶:

Film Andrzeja Wajdy "Katyń" był pokazany wczoraj [11.04.2010] na kanale "Rossija" na cze¶ć członków władz polskich, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. (...)

Na Białorusi, która także straciła wielu rodaków w Katyniu w 1940 roku, 11 kwietnia film "Katyń" nie został pokazany. Telewidzowie mogli usłyszeć, jak spiker Jewgienij Rebienko zapowiedział, że po wydaniu wiadomo¶ci będzie pokazany film Andrzeja Wajdy, a dalej... na Białorusi zaczęto pokazywać rozrywkowy show "Taniec z gwiazdami". Należy zauważyć, że program nadawania wszystkich białoruskich kanałów był ułożony bez wzięcia pod uwagę strasznej tragedii, która zdarzyła się 10 kwietnia. [Co prawda wiadomo¶ci telewizji białoruskiej mówi± o katastrofie, również dzi¶, 12.4..2010 - przypisek mój.] Na wszystkich kanałach szły programy rozrywkowe, komedie, koncerty.

Białoru¶ także została jedynym państwem-s±siadem Polski, której władze oficjalnie nie ustanowiły dnia żałoby narodowej. (...)

Tym niemniej, zwykli obywatele, przedstawiciele opozycji demokratycznej wci±ż przychodz± pod budynek ambasady Polski w Mińsku z kwiatami i ¶wiecami.

Wiadomo¶ć potwierdza inny białoruski portal, tut.by. Co ciekawe, jednocze¶nie "Komsomolskaja Prawda w Biełorussii", czyli białoruskie wydanie rosyjskiej gazety, drukuje dzi¶ artykuł o filmie nadanym 11 kwietnia.

Je¶li chodzi o kwiaty i ¶wieczki pod ambasad± w Mińsku, to można zobaczyć zdjęcia na blogu Twoserge.

22:03, anuszka_ha3.agh.edu.pl , Odkrycia różne
Link Komentarze (1) »
czwartek, 14 maja 2009
Jaki kraj, takie moherowe berety

Ta fanka prezydenta Łukaszenki została nagrana w styczniu 2009, gdzie¶ pod Homlem.

Przetłumaczyłam j± możliwie z zachowaniem oryginalnej poetyki.


Skojarzenia narzucaj± się same:
1. "Jak to dobrze, że jeste¶, ojcze Rydzyku, jak to dobrze, że ciebie ta mama urodziła, niepokalana..."
2. Kononowicz. Ta wschodnia fraza, te poetyckie powtórzenia...

 
Tekst tłumaczenia - tutaj
01:00, anuszka_ha3.agh.edu.pl , Odkrycia różne
Link Komentarze (28) »
poniedziałek, 02 marca 2009
Nietypowy teledysk białoruski (1972)

Białoruska piosenka ludowa "Kosił Ja¶ koniczynę"

Касiў Ясь канюшiну,
Паглядаў на дзяўчыну.
А дзяўчына жыта жала,
Ды на Яся паглядала:
- Цi ты Ясь, цi ты не,
Спадабаўся ты мне...
Кiнуў Яська касиць,
Пачаў мамку прасiць:
- Люба мамка мая
Ажані ж ты мяне.
- Дык бяры ж Станіславу,
Каб сядзела на ўсю лаву.
- Станіславу не хачу,
Бо на лаву не ўсаджу.
- Дык бяры ж ты Яніну,
Працавітую дзяўчыну.
Kasiŭ Ja¶ kaniuąinu,
Pahladaŭ na dziaŭčynu.
A dziaŭčyna ľyta ľała,
Dy na Jasia pahladała:
— Ci ty Ja¶, ci ty nie,
Spadabaŭsia ty mnie...
Kinuŭ Ja¶ka kasić,
Pačaŭ mamku prasić:
— Luba mamka maja
Aľani ľ ty mianie.
— Dyk biary ľ Stanisłavu,
Kab siadzieła na ŭsiu łavu.
— Stanisłavu nie chaču,
Bo na łavu nie ŭsadľu.
— Dyk biary ľ ty Janinu,
Pracavituju dziaŭčynu.

Kosił Ja¶ koniczynę
Spogl±dał na dziewczynę
A dziewczyna żyto żęła
I na Jasia spogl±dała:
- Czy ty Ja¶, czy ty nie,
Spodobałe¶ się ty mnie...
Przestał Ja¶ko kosić
Pocz±ł mamę prosić:
- Luba mamo moja
Ożeń-że ty mnie.
- Dyć bierz-że Stanisławę
Coby siedziała na cał± ławę.
- Stanisławy nie chcę,
Bo na ławę nie wsadzę.
- Dyć bierz-że ty Janinę,
Pracowit± dziewczynę.

 

12:42, anuszka_ha3.agh.edu.pl , Odkrycia różne
Link Komentarze (5) »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 19